Tillverka eller köp en spark

En sparkstötting tillverkas av trä och metall eller stål. Om man är lite händig kan det gå utmärkt att tillverka sin egen spark om man har möjlighet att köpa in material, men det går såklart också bra att köpa en spark.

Bygga och modifiera spark

Har man tillgång till längre, smala stålskenor eller medar kan man böja till dem i framkant. Man kan sedan fästa en stol på medarna och montera två extra, bredare handtag på stolens ryggstöd. Stolen förankras sedan med två smala reglar eller lister i sparkens framkant.

Ibland kan det också vara så att man behöver modifiera en spark. Ett väldigt litet barn kan ha svårt att sitta kvar på en vuxenspark. Då kan man fästa en barnstol på sparken för att barnet ska sitta säkert. Det underlättar transporten och man riskerar inte att barnet ramlar av och slår sig. Givetvis kan man modifiera sin spark lite som man själv vill. Man kan sätta dit en ringklocka, bygga till en korg för transport av olika saker, sätta dit ett extra säte vid behov och mycket annat. Det är bara den egna händigheten och fantasin som sätter gränser.

Var kan man köpa en spark?

Att få tag i en spark mitt i sommaren är inte alltid så lätt. Det är inte heller alla mindre butiker som har dem mitt i vintern. Dock brukar lantbutiker som Granngården eller Lantmännen ha sparkar året om även om de kan behöva beställas. Ett säkert kort är att leta online – där brukar man kunna beställa sparken med hemleverans och sedan kan man bara montera den. Bor man i norra delen av Sverige kan flera sportbutiker också ha sparkar.

Att åka spark

I kalla länder samt i nordligaste delarna av Sverige, som i Östersund, är det väldigt vanligt att åka spark men det förekommer även i andra delar av Sverige när snö och is räcker till. Men hur är det att åka spark, hur går man till väga och vilken utrustning behövs?

Vad behövs för att åka spark?

För att man ska kunna åka spark krävs det faktiskt inte speciellt mycket utrustning. Man behöver såklart en sparkstötting. Eftersom man åker spark på vintern är varma kläder ett måste, och gärna ett par vantar. Man står på stålskenor när man sparkar och det kan vara bra att ha rejäla skor på fötterna som håller en varm.

Eftersom det är väldigt sällsynt att man ramlar när man åker spark brukar hjälm inte vara nödvändigt, men ska man åka fort är det såklart bra att ha.

Hur tar man sig framåt?

Man börjar med att ställa fötterna på skenorna. En fot på varje skena. Du ska stå så du bekvämt kan hålla i sparkens handtag. Fatta tag i handtagen. Med din ena fot börjar du nu sparka mellan skenorna för att åka framåt. Du styr sparken genom att luta dig åt det håll du vill svänga, eller genom att hoppa av sparken och vrida den.

En spark kan utan problem komma upp i hastigheter på 20 km/h, och för att bromsa sätter du foten i marken. Om det är väldigt isigt kan det hjälpa enormt att ha broddar på skorna när du ska sparka och bromsa. På så vis glider inte foten utan du får bra fäste och kan ta fart.

Hur känns det att sparka?

Att ta sparken och åka iväg på vintern innebär en oerhörd frihetskänsla. Man glider fram, och man behöver inte oroa sig för att halka. Eftersom sparken kommer upp i ganska bra fart kan man känna vinden i ansiktet och njuta av det fina vädret utan att behöva dra ut bilen.

Kan man åka överallt?

Med en vanlig spark som har skenor eller medar krävs det snö eller is för att man ska kunna åka. Vissa sparkar kan förses med hjul och då kan man åka året runt. På många ställen i norra Sverige lämnas alltid en sandfri remsa under vintern så de som sparkar ska kunna ta sig fram!

Olika typer av sparkar

En sak som gör sparken eller sparkstöttingen så pass sällsynt är att alla kan åka spark oavsett ålder. Eftersom sparken är försedd med ett säte kan en vuxen sparka medan ett barn, eller kanske en rörelsehindrad person sitter på sparken. Men vad skiljer olika sorters sparkar åt?

Standardspark

De flesta känner antagligen till den vanliga sparkstöttingen. Det är som en stol med bredare ryggstöd som sitter monterad på två långa stålskenor om man ska beskriva det enkelt. Den här typen av spark kan användas för att frakta mat eller andra nödvändigheter. På stolen kan en vuxen eller ett barn sitta. Sparkarna finns med lite olika höjd för att passa både kortare och längre personer, men i regel kan alla vuxna köra dem. Sparken väger inte speciellt mycket och det gör den ganska lätt att hantera. Tack vare att sparken är ganska bred behöver man inte ha speciellt bra balans för att kunna köra den även om man står på de långa stålskenorna.

Spark för barn

På en standardspark av vuxenstorlek kan barn utan tvekan åka, men den blir lite för stor för att små barn ska kunna köra den. Det finns dock en lösning på problemet – nämligen barnanpassade sparkar. De här sparkarna ser ut precis som de vanliga stora varianterna men de är av en mindre storlek. De har också något kortare stålskenor bakom sig för att sparkstöttingarna ska bli lättare att hantera för de mindre barnen.

En annan sak som ofta skiljer barnens sparkstöttingar från vuxenvarianten är att de inte kommer upp i samma hastigheter.

Spark anpassad för funktionshindrade

Sparkar finns såklart även för de personer som lider av olika funktionshinder men de kan fungera på lite olika sätt. De flesta sparkar för personer med funktionshinder är anpassade på så sätt att sparken har en stadigare stol personen kan sitta i.

Sparkar för livräddare

I flera fjäll finns det sparkar som till mångt och mycket liknar vanliga sparkstöttingar men de används inte för att åka för nöjes skull utan de är till för transport av sjuka och skadade. Den här sortens sparkar har som ett tält framför den som sparkar. I tältet kan sjukvårdsutrustning eller den skadade placeras. Med en spark av den här typen möjliggörs snabbare och mer stabil transport även över isiga och snöiga ytor där bilar eller andra fordon kan ha svårt att ta sig fram.

Sparken som transportmedel

Eftersom sparkar finns i så många varianter är det ett utmärkt transportmedel på vintern. Man får motion samtidigt som sparken är gjord för att framföras även på de mest isiga platser. Nackdelen är att sparken inte kan köras på ställen där asfalt eller grus tittar fram genom is- eller snötäcket. I övrigt är sparken miljövänlig, snabb, praktisk och relativt billig i inköp.