Förbered inför hållbara sparkresor

Vintern kan innebära mycket snö, vilket gör det svårt att ta sig fram. Genom att förbereda ordentliga vägar är det enklare att resa långt med vinterspark, vilket är ett trevligt och hållbart sätt att färdas. Färdmedel som förs fram med kroppskraft är de som ger lägst utsläpp per mil, vilket är nödvändigt att tänka på nu när vi får allt mindre snö på vintern och många andra problem på grund av klimatförändringar.

Med hjälp av anläggningsmaskiner från Blinto kan du enkelt anlägga vägar som gör det lätt att ta sig fram med vinterspark. I framtiden kan vi förvänta oss allt mer extrema väderförhållanden, med både mer intensiva värmeböljor och snökanoner. Därför är det bra att köpa in hållbara anläggningsmaskiner. Blinto erbjuder en nätauktionstjänst där du kan köpa begagnade anläggningsmaskiner på ett cirkulärt sätt.

Färdas med spark

Att resa med spark var vanligt förr i tiden när vi inte hade bilar eller snöskotrar och ändå behövde ta oss fram på vintern. Idag är det mer ovanligt att svenskarna tar sig fram med spark, trots att det både är hållbart och bra för hälsan. Nu börjar sparken dock få en renässans, där Furuparksskolan i Luleå har genomfört ett sparkprojekt i årskurs tre. Sparkarna har designats och målats av skolans elever, där de framställde var sin designskiss på papper och byggde en spark. Projektet ökade intresset hos eleverna och även deras föräldrar blev mer engagerade i det nygamla färdsättet.

Fördelar med att förbereda vägen för spark

Det är vanligast att folk tar sig fram med spark på landsbygden, där det finns stora områden med mycket snö. Det är praktiskt att ta sparken till mataffären när det har snöat mycket och transport ändå behövs. För att göra vintervägen framkomlig med spark är det viktigt att förbereda den under övriga årstider när det inte ligger snö på vägen. Med hjälp av en anläggningsmaskin kan du forsla bort stenar eller skrot som ligger i vägen, och på så sätt färdas säkert när snön har lagt sig.