Att bli smedlärling

Inom yrkesområdet smed kan man bli lärling istället för att gå en teoretisk utbildning. Det kan vara ett alternativ för den som inte gillar att läsa till exempel, eller för den som redan har flera teoretiska kunskaper.

Vad skiljer lärlingsutbildningen från annan utbildning?

När man går en lärlingsutbildning är den praktiskt förlagd. Man är ute hos en smed och tittar på samt hjälper denne i arbetet och inhämtar alla sina kunskaper där istället för i en lärobok.

Vad gör en lärling?

Lärlingens uppgifter kan variera lite beroende på arbetsplats samt kunskaper. En lärling som redan har en del färdigheter inom smide kan få göra lättare uppgifter direkt, medan en helt oerfaren person får börja med att öva och följa den erfarna smeden. Lärlingen ska göra betydelsefulla uppgifter som faktiskt hjälper denne framåt i utbildningen. Lärlingen ska inte ses som en slav eller städare, men självklart kommer en viss städning även att ingå i lärlingens uppgifter.

Hitta en lärlingsplats

Om man vill bli smed genom en lärlingsutbildning måste man hitta en lärlingsplats. Ibland har skolorna olika listor med smeder som tar emot lärlingar, andra gånger får man leta på egen hand. Bor man på en liten ort kan man behöva pendla en bit dock.

Smedens utbildning

Inom i stort sett alla yrken måste man ha en utbildning för att lyckas i arbetslivet. Så är även fallet när det kommer till smeder. Som smed är det en hel del praktisk erfarenhet som krävs men man behöver också lära sig allt omkring själva formningen av metallen.

Hitta rätt utbildning

Om du vill bli smed bör du börja med att jämföra utbildningar för att hitta den som verkar lämpligast för dig. Vissa föredrar att läsa på distans, andra vill läsa allt på en skola. Någon föredrar mycket praktik, andra läser sig hellre till kunskapen.

Vad får man lära sig?

När du utbildar dig till smed får du lära dig allt du behöver veta för att kunna skapa vackra och praktiska föremål av metall. Du får lära dig hur metallen ska hettas upp, hur den ska formas och hur den bör behandlas för att hålla så länge som möjligt.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen för att bli smed kan variera i längd. Läser man på deltid blir utbildningen längre, och ibland kan man ha en snabbare studietakt vilket gör att man blir klar fortare. Man bör dock räkna med i alla fall två års utbildning även om man inte är fullärd efter den tiden.