Att bli smedlärling

Inom yrkesområdet smed kan man bli lärling istället för att gå en teoretisk utbildning. Det kan vara ett alternativ för den som inte gillar att läsa till exempel, eller för den som redan har flera teoretiska kunskaper.

Vad skiljer lärlingsutbildningen från annan utbildning?

När man går en lärlingsutbildning är den praktiskt förlagd. Man är ute hos en smed och tittar på samt hjälper denne i arbetet och inhämtar alla sina kunskaper där istället för i en lärobok.

Vad gör en lärling?

Lärlingens uppgifter kan variera lite beroende på arbetsplats samt kunskaper. En lärling som redan har en del färdigheter inom smide kan få göra lättare uppgifter direkt, medan en helt oerfaren person får börja med att öva och följa den erfarna smeden. Lärlingen ska göra betydelsefulla uppgifter som faktiskt hjälper denne framåt i utbildningen. Lärlingen ska inte ses som en slav eller städare, men självklart kommer en viss städning även att ingå i lärlingens uppgifter.

Hitta en lärlingsplats

Om man vill bli smed genom en lärlingsutbildning måste man hitta en lärlingsplats. Ibland har skolorna olika listor med smeder som tar emot lärlingar, andra gånger får man leta på egen hand. Bor man på en liten ort kan man behöva pendla en bit dock.