Att åka spark

I kalla länder samt i nordligaste delarna av Sverige, som i Östersund, är det väldigt vanligt att åka spark men det förekommer även i andra delar av Sverige när snö och is räcker till. Men hur är det att åka spark, hur går man till väga och vilken utrustning behövs?

Vad behövs för att åka spark?

För att man ska kunna åka spark krävs det faktiskt inte speciellt mycket utrustning. Man behöver såklart en sparkstötting. Eftersom man åker spark på vintern är varma kläder ett måste, och gärna ett par vantar. Man står på stålskenor när man sparkar och det kan vara bra att ha rejäla skor på fötterna som håller en varm.

Eftersom det är väldigt sällsynt att man ramlar när man åker spark brukar hjälm inte vara nödvändigt, men ska man åka fort är det såklart bra att ha.

Hur tar man sig framåt?

Man börjar med att ställa fötterna på skenorna. En fot på varje skena. Du ska stå så du bekvämt kan hålla i sparkens handtag. Fatta tag i handtagen. Med din ena fot börjar du nu sparka mellan skenorna för att åka framåt. Du styr sparken genom att luta dig åt det håll du vill svänga, eller genom att hoppa av sparken och vrida den.

En spark kan utan problem komma upp i hastigheter på 20 km/h, och för att bromsa sätter du foten i marken. Om det är väldigt isigt kan det hjälpa enormt att ha broddar på skorna när du ska sparka och bromsa. På så vis glider inte foten utan du får bra fäste och kan ta fart.

Hur känns det att sparka?

Att ta sparken och åka iväg på vintern innebär en oerhörd frihetskänsla. Man glider fram, och man behöver inte oroa sig för att halka. Eftersom sparken kommer upp i ganska bra fart kan man känna vinden i ansiktet och njuta av det fina vädret utan att behöva dra ut bilen.

Kan man åka överallt?

Med en vanlig spark som har skenor eller medar krävs det snö eller is för att man ska kunna åka. Vissa sparkar kan förses med hjul och då kan man åka året runt. På många ställen i norra Sverige lämnas alltid en sandfri remsa under vintern så de som sparkar ska kunna ta sig fram!