Olika typer av sparkar

En sak som gör sparken eller sparkstöttingen så pass sällsynt är att alla kan åka spark oavsett ålder. Eftersom sparken är försedd med ett säte kan en vuxen sparka medan ett barn, eller kanske en rörelsehindrad person sitter på sparken. Men vad skiljer olika sorters sparkar åt?

Standardspark

De flesta känner antagligen till den vanliga sparkstöttingen. Det är som en stol med bredare ryggstöd som sitter monterad på två långa stålskenor om man ska beskriva det enkelt. Den här typen av spark kan användas för att frakta mat eller andra nödvändigheter. På stolen kan en vuxen eller ett barn sitta. Sparkarna finns med lite olika höjd för att passa både kortare och längre personer, men i regel kan alla vuxna köra dem. Sparken väger inte speciellt mycket och det gör den ganska lätt att hantera. Tack vare att sparken är ganska bred behöver man inte ha speciellt bra balans för att kunna köra den även om man står på de långa stålskenorna.

Spark för barn

På en standardspark av vuxenstorlek kan barn utan tvekan åka, men den blir lite för stor för att små barn ska kunna köra den. Det finns dock en lösning på problemet – nämligen barnanpassade sparkar. De här sparkarna ser ut precis som de vanliga stora varianterna men de är av en mindre storlek. De har också något kortare stålskenor bakom sig för att sparkstöttingarna ska bli lättare att hantera för de mindre barnen.

En annan sak som ofta skiljer barnens sparkstöttingar från vuxenvarianten är att de inte kommer upp i samma hastigheter.

Spark anpassad för funktionshindrade

Sparkar finns såklart även för de personer som lider av olika funktionshinder men de kan fungera på lite olika sätt. De flesta sparkar för personer med funktionshinder är anpassade på så sätt att sparken har en stadigare stol personen kan sitta i.

Sparkar för livräddare

I flera fjäll finns det sparkar som till mångt och mycket liknar vanliga sparkstöttingar men de används inte för att åka för nöjes skull utan de är till för transport av sjuka och skadade. Den här sortens sparkar har som ett tält framför den som sparkar. I tältet kan sjukvårdsutrustning eller den skadade placeras. Med en spark av den här typen möjliggörs snabbare och mer stabil transport även över isiga och snöiga ytor där bilar eller andra fordon kan ha svårt att ta sig fram.

Sparken som transportmedel

Eftersom sparkar finns i så många varianter är det ett utmärkt transportmedel på vintern. Man får motion samtidigt som sparken är gjord för att framföras även på de mest isiga platser. Nackdelen är att sparken inte kan köras på ställen där asfalt eller grus tittar fram genom is- eller snötäcket. I övrigt är sparken miljövänlig, snabb, praktisk och relativt billig i inköp.