Instruktioner

Monteringsanvisning för Vansbrosparken (Vansbro 73, Vansbro 83 och Vansbro 91)
Monteringsanvisning V73,83,91 - web

Monteringsanvisning för Vansbrosparken (Vansbro 72)
Kopieringförlaga V6201,NY - web

Kopieringsförlaga Vansbrospark baksida 1 - web

 

Monteringsanvisning och instruktioner för hur man fäller ihop Dalasparken.
Kopieringsförlaga Dalaspark ny - web

 

Monteringsanvisning för 2-hjulssats för sparkar
Kopieringsförlaga 2-hjulssats - web

 

Monteringsanvisning för 6-hjulssats för sparkar
Kopieringsförlaga 6-hjulssats - web

 

Monteringanvisning för barnbygel

Kopieringsförlaga barnbygel - web

 

Monteringanvisning för hängmatta

kopieringsförlaga Hängmatta T600 - web