Integritetspolicy

Integritetspolicy
Vansbro Sparkfabrik AB följer den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018. Vi är måna om att skydda de personuppgifter som vi samlar in och hanterar.

Insamling av uppgifter
Vansbro Sparkfabrik AB samlar inte in mer personuppgifter än vad som krävs för att uppfylla avtal och överenskommelser med våra kunder och leverantörer samt för att följa svensk lag som t ex bokföringslagen.
Via hemsidan samlar vi endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du till exempel fyller i formulär, skickar e-post eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt.

Vad används uppgifterna till?
Kunduppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte dock inte senare än 1 år efter att kundrelationen har upphört. Vissa personuppgifter kan behöva sparas tills garantin går ut för att kunna fullgöra eventuella garantiärenden.
Vi samlar bara in och sparar de uppgifter som ni som kund lämnar till oss för att vi ska kunna uppfylla vår del av överenskommelsen eller avtalet.

Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Uppgifter kan vidarebefordras till tredje part bara om det krävs för att fullfölja ingånget avtal.

Säkerhet
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter bla med antivirusprogram och datorer med uppdaterade program.

Ändringar i vår integritetspolicy
Vansbro Sparkfabrik AB kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid ändring kommer den att göras tillgänglig här på vår hemsida.

Rätt till information
Du har rätt att när som helst begära att få tillgång (kostnadsfritt en gång per kalenderår) till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Vansbro Sparkfabrik ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna i enlighet med vad Dataskyddsförordningen säger.
Vid önskemål om rättelse eller radering av personuppgift kontakta oss enl. nedan.

 

Personuppgiftsansvarig:
Vansbro Sparkfabrik AB
Näset 10
780 54 Äppelbo
Telefon: 0281-71784
E-post: info@vansbrosparkfabrik.se

 

 

Senast uppdaterad – 2018-05-25