Boule Up

Boule-up

Redskap för boulespelaren, att använda för upplockning och
förvaring av klot och lillen, samt stöd under spelet (käpp).